برگزاری چهارمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-5:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 98/5/5 روز شنبه از ساعت 12-9:30 ،چهارمین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی توسط معاونت پزشکی عمومی،با حضور معاونت آموزشی دانشگاه و بقیه اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی پیرامون بررسی و حل مشکلات آموزشی گروه های ایمنی شناسی،ژنتیک و زنان و زایمان تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir