برگزاری چهارمین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-14:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری چهارمین جلسه دوره پاییزهکارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 28/8/97 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 49 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوعات "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" و "تعهد به کسب صلاحیت حرفه‌ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه‌های آموزش رفتار حرفه‌ای تا آخر پاییز در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاداست. گواهی شرکت در این کارگاه‌ها برای هر جلسه بطور مجزا صادر خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir