برگزاری چهارمین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز یکشنبه 98/4/9 از ساعت 7:30 چهارمین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با حضور 94 نفر از اعضای محترم هیأت علمی بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد. موضوع این جلسه "ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار" بود که توسط مسؤول محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و یکی دیگر از مدرسین این کارگاه ارائه شد. کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی دارای امتیاز توانمندسازی است که برای حضور در هر جلسه گواهی مجزا صادر می شود. این کارگاه تا آخر تیر ماه ادامه دارد و هفتمین دوره آن در پاییز 98 اجرا خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir