برگزاری چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/17-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 96/2/13 از ساعت 7 صبح چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی با حضور 33 نفر داوطلب در 6 رشته فلوشیپ اکوکاردیوگرافی قلب، قارچ و انگل شناسی، داخلی، گوارش بالغین، پوست و معارف اسلامی در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید. شایان ذکر است داوطلبین در این فراخوان در آزمون زبان انگلیسی، علم سنجی و مصاحبه شرکت نمودند. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir