برگزاری پنجمین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی در دفتر معاونت پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-12:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پنجمین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی روز چهارشنبه 97/4/27 ساعت 12 در محل دفتر معاونت پزشکی عمومی با حضور معاون امور هیئت علمی، مشاوره عالی ریاست دانشکده، معاون پزشکی عمومی، کارشناس محترم دفتر توسعه دانشکده،کارشناس معاونت پزشکی عمومی دانشکده و کارشناس امور هیئت علمی تشکیل شد و در خصوص حوزه 5 اعتبار بخشی ( امور هیات علمی) بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir