برگزاری پنجمین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای در تالار هشت گوش دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-12:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پنجمین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی با شرکت 32 نفر از اساتید در تالار هشت گوش دانشکده روز دوشنبه 30/11/96 ساعت 30/7 صبح تشکیل شد.در این جلسه در رابطه با تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود وتعهد به ارتقائ دسترسی بیمار به مراقبت  توسط اساتید گرانقدر دکتر محمدی زاده و دکتر معین زاده  مطالب ارزنده و کاربردی ارائه گردید .جهت دریافت اسلایدها این جلسه و جلسات قبل میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

در ادامه:http://med.mui.ac.ir/?q=amozeshi/amozeshi

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir