برگزاری پنجمین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/17-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/4/16 پنجمین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی با حضور 94 نفر از اعضای محترم هیات علمی بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد.موضوعات این جلسه  تعهد به رعایت صداقت با بیمار و تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار بود که توسط یکی از مدرسین این کارگاه ارائه شد.کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی دارای امتیاز توانمند سازی است که برای حضور در هر جلسه گواهی مجزا صادر می شود.این کارگاه تا آخر تیرماه ادامه دارد و هفتمین دوره آن پاییز 98 اجرا خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir