برگزاری هفتمین و آخرین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هفتمین و آخرین جلسه دوره پاییزه کارگاه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی ‌از ساعت 7:30 روز دوشنبه 97/9/19 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی و با حضور 43 نفر از اعضای محترم هیأت علمی برگزار شد. در این کارگاه که هفتمین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های ویژه اعضای محترم هیأت علمی بالینی بود، به موضوع "تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود" پرداخته شد. لازم به ذکر است سری چهارم کارگاه‌های آموزش رفتار حرفه‌ای در روزهای دوشنبه در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می‌شود که شرکت اعضای هیأت علمی بالینی در آن آزاد است. گواهی شرکت در این کارگاه‌ها برای هر جلسه بطور مجزا صادر خواهد شد.

برنامه برگزاری سری پنجم این کارگاه‌ها به زودی اعلام خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir