برگزاری هفتمین و آخرین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/4/30  هفتمین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با حضور 89 نفر از اعضای محترم هیات علمی بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد. موضوع این جلسه تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار بر خواسته‌های خود بود که توسط دو نفر از مدرسین این کارگاه ارائه شد. کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی دارای امتیاز توانمندسازی است که برای حضور در هر جلسه گواهی مجزا صادر می شود. هفتمین دوره آن پاییز 98 اجرا خواهد شد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir