برگزاری هشتمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هشتمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی روز چهارشنبه مورخ 96/7/12 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir