برگزاری نهمین المپیادعلمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/09-12:27

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir