برگزاری نهمين جلسه كميته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-12:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نهمين جلسه كميته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 97/3/1 با حضور معاون محترم اداری و مالی دانشکده و نمایندگان ایمنی آزمایشگاهها گروه های علوم پایه در تالار هشت گوش دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه برنامه های عملیاتی و اجرایی انجام شده در سال 1396 گزارش و سپس برنامه های پیش بینی شده کمیته تا پایان سال جاری توسط مسئول تیم بهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه ها ارائه گردید. همچنین نمایندگان ایمنی گروه های پایه ضمن ارائه گزارش عملکرد، در خصوص اهم مشکلات ایمنی گروه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه بر ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت های آزمایشگاهی جاری در گروه ها توسط مسئولین محترم ایمنی آزمایشگاه های گروه ها با توجه به بروز بعضی از حوادث ناشی از مشکلات سیستم تاسیسات و برق دانشکده تاکید و مقرر شد مکاتبه لازم با مدیران محترم گروها نیز مجدداً صورت پذیرد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir