برگزاری نرمش و ورزش صبحگاهی همراه با همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی در محوطه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-7:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 25/7/97 در ساعت 7:30 صبح ورزش و نرمش صبحگاهی با حضور جمعی از اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در محوطه دانشکده پزشکی انجام و در ادامه این برنامه همایش دوچرخه سورای در محوطه دانشکده پزشکی با حضور رکاب زنانی از اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم دانشکده با شعار (( هوای پاک، دانشگاه سبز))  برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir