برگزاری مصاحبه پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی در محل دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در راستای پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز سه شنبه مورخ 97/3/27 از ساعت 8 صبح الی 13 با حضور نمایندگان محترم هیات جذب، هیات رئیسه محترم دانشکده، نمایندگان محترم گروه های آموزشی و داوطلبین شرکت کننده در این فراخوان در محل دانشکده پزشکی مصاحبه به عمل آمد. لازم به ذکر است پیش از این مصاحبه، آزمون علمی ، راند بالینی و ... داوطلبین در گروه های آموزشی برگزار گردید بود.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir