برگزاری مصاحبه متقاضیان فراخوان شانزدهم هیات علمی ( به صورت پیمانی )

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه 99/04/16 از ساعت 9:30 صبح جلسه مصاحبه از متقاضیان شرکت کننده در شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی در ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی با حضور 7 نفر از نمایندگان گروه معارف اسلامی، هیات جذب دانشگاه و دانشکده پزشکی و 12 نفر از متقاضیان برگزار گردید. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir