برگزاری مصاحبه داوطلبین دکتری تخصصی (Ph.D) كشوري در دانشکده پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-8:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 25 و 26/4/97 با حضور اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، مشهد، همدان و شیراز آزمون پذیرش 100 نفر از دانشجویان داوطلب دکتری تخصصی در رشته های باکتری شناسی پزشکی و انگل شناسی بصورت مصاحبه شفاهی و عملی در محل دانشکده پزشکی و در گروه های مربوطه برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir