برگزاری ششمین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/24-10:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/4/23 ششمین جلسه از ششمین دوره کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی با حضور 97 نفر از اعضای محترم هیات علمی بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد.موضوع این جلسه تعهد به مسوولیت های حرفه ای  که توسط دو نفر از مدرسین این کارگاه ارائه شد.کارگاه نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی دارای امتیاز توانمند سازی است که برای حضور در هر جلسه گواهی مجزا صادر می شود.این کارگاه تا آخر تیرماه ادامه دارد و هفتمین دوره آن پاییز 98 اجرا خواهد شد. 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir