برگزاری ششمين جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای در تالار هشت گوش دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ششمین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی با شرکت 33 نفر از اساتید در تالار هشت گوش دانشکده روز دوشنبه 96/12/7 ساعت 7:30 صبح تشکیل شد.در این جلسه در رابطه با تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار برخواسته های خود توسط اساتید گرانقدر آقای دکتر بهزاد شمس و خانم دکتر شهرزاد شهیدی  مطالب ارزنده و کاربردی ارائه گردید. جهت دریافت اسلایدهای این جلسه و جلسات قبل میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

در ادامه:http://med.mui.ac.ir/?q=amozeshi/amozeshi

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir