برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته یادهی و یادگیری در دفتر توسعه دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/03/25-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شانزدهمین جلسه کمیته یادهی و یادگیری با حضور مسئول محترم،کارشناس محترم و اعضای هیات محترم علمی عضو کمیته در 95/3/24از ساعت 12 الی 30/13 در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید و کارشناسی استانداردهای آموزشی در گزارش صبحگاهی ارسال شده از وزارعت متبوع تکمیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir