برگزاری سی و هشتمین دوره آزمون ارتقا گواهینامه تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-7:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سی و هشتمین دوره آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی همزمان با دانشگاه های سراسر کشور در تاریخ 98/4/20در این دانشگاه به عنوان مرکز منطقه هفتم آمایشی کشور برگزار گردید. در این آزمون 731 نفر در 22رشته تخصصی شرکت نمودند.لازم به ذکر است جلسات طراحی و نهایی سازی سوالات منطقه ای این آزمون از تاریخ 13 تا 15 تیرماه سال جاری در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه و با حضور اعضای محترم هیات ممتحنه 15 رشته تخصصی از دانشگاه های مستقر در منطقه هفتم آمایشی کشور(یزد- کاشان- شهرکرد- اصفهان) برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir