برگزاری سومین دوره جلسات نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

همزمان با بهار طبیعت سومین دوره از جلسات نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی با حضور جمعی از اعضاء محترم گروههای مذکور تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir