برگزاری سومین جلسه کمیته دانشجویی در دفتر توسعه آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/03/12-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین جلسه کمیته دانشجویی با حضور معاون محترم دانشجویی، مسئول محترم EDO، کارشناس EDO و اعضای هیات علمی عضو کمیته و تعدادی از نمایندگان شورای مشاورین جوان در تاریخ 95/3/11از ساعت 12 الی 13 برگزار گردید. در این جلسه در خصوص ارتقای کیفیت جشن روپوش سفید بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir