برگزاری سومین جلسه کمیته اخلاق ویژه اساتید گروههای بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-13:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی با شرکت 35 نفر از اساتید در تالار هشت گوش دانشکده روز دوشنبه 96/11/16 ساعت 7/30 صبح تشکیل شد.در این جلسه در رابطه با تعهد به حفظ اسرار بیمار وتعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار توسط اساتید گرامی سرکارخانم دکتریمانی و خانم دکتر زارعان مطالب کاربردی مناسب ارائه گردید .جهت دریافت اسلایدها این جلسه و جلسات قبل میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

در ادامه:http://med.mui.ac.ir/?q=amozeshi/amozeshi

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir