برگزاری سومین جلسه کارگروه برنامه عملیاتی واحد EDO

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/03/25-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین جلسه کارگروه برنامه عملیاتی در تاریخ 95/3/24از ساعت 9 الی 10 با حضور معاون محترم آموزش پزشکی عمومی، قائم مقام محترم رییس دانشکده در امور بالینی، مسوول محترم EDO ، معاون فنی محترم مرکز بهداشت استان و سایر اعضا برگزار گردید. در این جلسه در خصوص پیاده سازی برنامه عملیاتی سال 1395ابلاغ شده از وزارت متبوع در دانشکده پزشکی بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir