برگزاری سومین جلسه نحوه آموزش رفتار حرفه ای در گروههای بالینی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/20-12:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین جلسه نحوه آموزش رفتار حرفه ای در گروههای بالینی در ساعت 7/30  روز دوشنبه مورخ 96/2/18 در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی تشکیل شد . دراین جلسه جناب آقای دکتر محمدی زاده و سرکار خانم دکتر معین زاده در رابطه با موضوعات تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود و ارتقائ دسترسی بیمار به مراقبت مطالب ارزنده ای را  ارائه نمودند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir