برگزاری سومین جلسه مشترک مدیران گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/29-5:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 از ساعت 10:30 در محل تالار دکتر ادیب دانشکده جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده، مدیران گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی برگزار گردید و دستور کار این جلسه در خصوص نحوه مدیریت بخش های مراکز آموزشی درمانی در بحران کرونا موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir