برگزاری سومین جلسه شورای مدیران گروه های علوم پایه در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/20-6:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه مورخ 98/5/19 از ساعت 10 الی 12:30 جلسه شورای مدیران گروه های علوم پایه با حضور رئیس دانشکده، جمعی از معاونین و مدیران گروه های علوم پایه در تالار دکتر عباس ادیب برگزار شد و دستور کار جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir