برگزاری سومین جلسه از ششمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 7:30 روز یکشنبه 98/4/2 سومین جلسه از ششمین کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" با شرکت 95 نفر از اعضای محترم هیأت علمی در محل تالار طباطبایی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه موضوعات "تعهد به حفظ اسرار بیمار"، "تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای" و "تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی" توسط دو تن از مدرسین کارگاه ارائه گردید. شرکت در یک دوره از این کارگاه که در هفت جلسه ارائه می شود برای اعضای هیأت علمی الزامی است.

لازم به یادآوری است که این کارگاه دارای امتیاز توانمندسازی اعضای هیأت علمی است و برای هر جلسه گواهی مجزا توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی صادر می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir