برگزاری سومین برنامه آموزشی رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه در تالار مرحوم دکتر حکمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/10-13:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین برنامه آموزشی، با هدف ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان و فراگیران در رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه، در روز یک شنبه مورخ 94/9/8 در تالار مرحوم دکتر حکمی دانشکده برگزار گردید. در این برنامه عناوین آموزشی شامل مشکلات حفاظتی در آزمایشگاه و اصول کلی دفع پسماندها در آزمایشگاه، توسط سرکار خانم دکتر فرخنده پورسینا ارائه گردید.

نتایج حاصل از ارزیابی اثربخشی دوره، حکایت از رضایتمندی و ارتقاء آگاهی شرکت کنندگان از اجرای برنامــه می نماید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir