برگزاری سلسله جلسات مباحث مرتبط با خانواده سالم ویژه بانوان در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/01-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در این جلسه که در روز شنبه مورخ 98/10/28 از ساعت 13 لغایت 14 با حضور بانوان دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده برگزار گردید، سرکار خانم دکتر گلشیری عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی به عنوان مدرس به ارائه مباحث برای حاضرین پرداختند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir