برگزاری دومین جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/27-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکزآموزشی درمانی با حضور معاون محترم درمان دانشکده ، قائم مقام محترم ایشان، کارشناسان حوزه معاونت درمان ، معاونین محترم آموزشی مراکز و کارشناسان محترم بهبود کیفیت در روز دوشنبه مورخ 95/11/25 از ساعت 8:30 لغایت 10:30 در تالار هشت گوش برگزارگردید. در این جلسه ضمن مروری بر استانداردها در ادامه اولین جلسه هماهنگی اعتبار بخشی، فرآیندهای اجرایی اعتباربخشی و نحوه کار با نرم افزار اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی تبیین گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir