برگزاری دومین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه نحوه آموزش اخلاق حرفه ای ویژه اساتید گروههای بالینی با شرکت 28 نفر از اساتید در تالار هشت گوش دانشکده روز دوشنبه 96/11/9 ساعت 7/30 صبح تشکیل شد.در این جلسه در رابطه با تعهد به رعایت صداقت با بیمار توسط اساتید گرامی جناب آقای دکتر بهزاد شمس و سرکارخانم دکتر شهرزاد شهیدی مطالب ارزنده و کاربردی ارائه گردید.

http://med.mui.ac.ir/?q=amozeshi/amozeshi

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir