برگزاری دومین جلسه در خصوص گردهمایی روز استاد در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/02/19-5:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ  95/2/15از ساعت 11 صبح دومین جلسه در خصوص هماهنگی جهت جشن روز استاد در روز پنجشنبه مورخ 95/2/23 با حضور رئیس محترم دانشکده، معاونت محترم اداری و مالی دانشکده، معاونت محترم امور هیات علمی و کلیه عوامل اجرایی در تالار دکتر ادیب برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir