برگزاری دهمین جلسه کمیته اصلی گایدلاین دانشگاه در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/09-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 7:30 روز چهارشنبه مورخ 98/9/06 دهمین جلسه کمیته اصلی گایدلاین دانشگاه در محل تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی با حضور رئیس کمیته گایدلاین دانشگاه آقای دکتر محمد گرک یراقی، مشاور رئیس کمیته گایدلاین دانشگاه آقای دکتر خواجه باشی و سایر اعضای این کمیته تشکیل و پروتکل استاندارد مراقبت از زخم های سوختگی به دبیری آقای دکتر عمرانی فرد و لزوم شرکت فعال دستیار اطلاعات بالینی در تمام مراحل تدوین پروتکل ها به تصویب کمیته رسید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir