برگزاری جلسه کمیته برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/06/12-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه مورخ 98/6/11 از ساعت 10:30 الی 12:30 جلسه کمیته برنامه عملیاتی با حضور مسوول، کارشناس EDO و اعضای کمیته در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص معرفی کمیته مدیریت برنامه عملیاتی، اساس نامه، تاریخچه برنامه عملیاتی در دانشکده، گزارش اقدامات و تصمیم گیری برای اقدامات آتی بحث و تبادل نظر شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir