برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/18-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه کمیته ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 97/7/16 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید پیرامون فرایند ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی بحث و تبادل نظر شد. دانشکده پزشکی در صدد است ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی خود را به صورت online انجام دهد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir