برگزاری جلسه کار گروه تحلیل و اولویت بندی موضوعات حوزه گاید لاین در دفتر معاونت درمان دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه کار گروه تحلیل و اولویت بندی موضوعات حوزه گایدلاین دانشگاه با حضور اعضای کار گروه مربوطه در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 98/9/4 در محل دفتر معاونت درمان دانشکده پزشکی تشکیل و پیرامون تبیین اولویت و ضرورت تدوین گایدلاین های سوختگی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir