برگزاری جلسه همیار آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هم اندیشی برای تدوین ساختار و فرایند استفاده از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نخبه برای کمک به دانشجویان آسیب پذیر روز دوشنبه 97/9/26 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که مسوول دفتر توسعه آموزش، معاون آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، معاون تحصیلات تکمیلی، معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و کارشناس برنامه ریزی آموزشی دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، راههای بهره مندی از توان دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نخبه برای کمک به مشکلات آموزشی دانشجویان آسیب پذیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این جلسات در راستای استقرار نظام آموزش آبشاری برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir