برگزاری جلسه هماهنگی سامانه کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی در تالار دکتر ادیب دانشکده

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی سامانه الکترونیک کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی در روز شنبه مورخ 95/10/4 از ساعت 8 الی 10 صبح با حضور معاونین محترم آموزشی مراکز آموزشی درمانی، دبیران و کارشناسان محترم کمیته مرگ و میر، در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی تشکیل گردید. در این جلسه نحوه ورود اطلاعات به این سامانه آموزش داده شد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir