برگزاری جلسه هماهنگی ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در سالن شهید فروغی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

تاریخ ایجاد شنبه,1396/02/16-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشگاه، مدیران محترم گروه های بالینی، روسا، معاونین آموزشی و مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی و کارشناسان این حوزه از ساعت 9 لغایت 11 روز پنجشنبه مورخ 96/2/14 توسط دفتر اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در سالن شهید فروغی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران تشکیل گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارشی کامل از مفاهیم و اهداف اعتبار بخشی آموزشی و نتایج ارزیابی درونی، فرآیند ارزیابی بیرونی و معیارهای تاثیر گذار بر ارائه موفق مورد تبادل نظر قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir