برگزاری جلسه نحوه پیگیری ، کنترل و انتقال بیماران مبتلا به کرونا

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-6:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه مشترک معاونین درمان مراکز آموزشی با حضور رئیس دانشکده پزشکی، معاون درمان دانشکده پزشکی، رئیس مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) و مدیر مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) در تالار دکتر وثوق مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) برگزار گردید. در این جلسه در خصوص نحوه پیگیری، کنترل و انتقال بیماران مبتلا به کرونا ویروس و شرح وظایف و اختیارات معاونین درمان مراکز آموزشی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir