برگزاری جلسه معاونت آموزش پزشکی عمومی با مسئولین آموزشی بیمارستانها و مسئولین دروس کارآموزی و کارورزی در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-9:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه 98/3/18 از ساعت 12 الی 13:30 جلسه معاونت پزشکی عمومی و حوزه خدمات ماشینی معاونت آموزشی دانشگاه در تالار هشت گوش با حضور مسئولین آموزشی بیمارستانهای تحت پوشش و مسئولین آموزشی دوره کارآموزی و کارورزی با حضور 46 نفر برگزار شد. در این جلسه در مورد مشکلات اجرایی آموزش در بیمارستانها، تخصیص کد کاربری سما برای مسئولین بیمارستانها جهت تهیه گزارش و آمارگیری، نحوه ارسال سوالات و اجرای آزمونها و ثبت نمرات ، بحث و تبادل نظر شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir