برگزاری جلسه مصاحبه هفدهمین فراخوان تعهدات قانونی Ph.D

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-6:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه مورخ99/04/16 از ساعت 10 الی 12 جلسه مصاحبه متقاضیان فرخوان تعهدات قانونی Ph.D در دانشکده پزشکی برگزار گردید.  این جلسه با حضور نمایندگان 7 گروه آموزشی و نمایندگان هیات جذب دانشگاه ، دانشکده و تعداد 8 نفر از متقاضیان در تالار ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir