برگزاری جلسه مشورتی با دانشجویان به مناسب هفته آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-5:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 13 روز یک شنبه 98/1/25 جلسه ای با حضور کارشناس برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و جمعی از دانشجویان در محل دفتر توسعه آموزش برگزار گردید. در این جلسه که همسو با برنامه ریزی برگزاری هفته آموزش بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تشکیل شد، نظرات و پیشنهادات دانشجویان مورد امعان نظر قرار گرفت.

هفته آموزش همه ساله در اوایل اردیبهشت به مناسب همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و نیز جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. امسال اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی نیز بدان افزوده شده است.

برنامه مدون کارگاه یک روزه دانشکده پزشکی در هفته آموزش که دارای امتیاز آموزش مداوم نیز هست متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir