برگزاری جلسه مشترک مدیر گروه معارف و رئیس مرکز توسعه پژوهشهای بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت با مسئول دفتر فرهیختگان دانشگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه مشترک مدیر گروه معارف و رئیس مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت  با مسئول دفتر فرهیختگان دانشگاه  با دستور جلسه: بررسی پیشنهاد مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت در خصوص  تدوین کتاب زندگینامه برخی از فرهیختگان دانشگاه با رویکرد اخلاقی در تاریخ 28/3/98 در دفتر فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ساعت 12 تا 13 برگزار گردید.

 در این جلسه ضمن تجلیل و قدردانی از زحمات ارزشمند سرکار خانم دکتر مؤیدی در خلق اثر گرانسنگ «فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان » پیشنهاد گردید با هدف معرفی برخی از شخصیت هایی که در این کتاب معرفی شده اند و زندگی آنان می تواند الگویی ارزنده برای استادان و دانشجویان دانشگاه باشد.کتاب دیگری با رویکرد اخلاقی - فرهنگی در حد وسیع تری تألیف و به جامعه محترم دانشگاه تقدیم گردد.

 پس از تبادل نظر و گفتگوهای انجام شده در خصوص این پیشنهاد مقرر گردید « طرح تحقیقاتی موضوع یاد شده توسط گروه معارف و مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت » تهیه و با همکاری دفتر محترم فرهیختگان دانشگاه اجرا گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir