برگزاری جلسه مشترک مدیران گروه های پایه و بالینی با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشی دانشگاه در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-11:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

درروز سه شنبه مورخ 97/10/25 از ساعت 10 صبح جلسه شورای مدیران محترم گروه های پایه و بالینی در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید و دستور کار جلسه شامل  چگونگی برگزاری ویدئو کنفرانس بصورت آنلاین با شرکت مجازی اعضای هیات علمی، طراحی و ایجاد دوره های کوتاه مدت حرفه ای با دادن مدارک معتبر، آشنایی مدیران با فرایند ارسال پایان نامه، راهکارهای درآمد زائی در گروه ها ، مشارکت اعضاء محترم هیات علمی در قالب شرکت های تخصصی و خدمات کلینیک ویژه و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  در ادامه با حضور سرکار خانم دکتر چنگیز رئیس محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر صبری معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص ضوابط حضور فیزیکی  اعضای محترم هیات علمی و شیوه های مختلف نظارت بر آن بحث و تبادل نظر گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir