برگزاری جلسه مشترک مدیران محترم گروه های پایه و بالینی با حضور ریاست محترم دانشگاه در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/25-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 94/12/25 جلسه مشترک مدیران محترم گروه های پایه و بالینی با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی، معاونین محترم دانشکده و کلیه مدیران محترم گروه های پایه و بالینی از ساعت 10:30 در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه از مدیران سابق گروه های آموزشی داخلی اعصاب، قارچ و انگل شناسی، روانپزشکی، داخلی، پاتولوژی و بیهوشی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir