برگزاری جلسه مستند سازی اقدامات پزشکی و ارتقای کیفیت کمیته های مرگ و میر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/18-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی در مستند سازی اقدامات پزشکی و ارتقای کیفیت کمیته های مرگ و میر بیمارستانی از ساعت 10 لغایت 12 روز سه شنبه مورخ 96/4/13 با حضور جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم درمان دانشکده، جناب آقای دکتر عزیزخانی قائم مقام محترم معاون درمانت درمان دانشکده، معاونین محترم آموزشی مراکز آموزشی درمانی، دبیران محترم کمیته های مرگ و میر و کارشناسان محترم مسئول ورود اطلاعات کمیته های مرگ و میر به سامانه برگزار گردید. در این جلسه مراکز نسبت به ارائه عملکرد و به اشتراک گذاردن تجربیات بحث و تبادل نظر نمودند. در پایان از نوآوریها و زحمات موثر و ارزنده مراکز آموزشی درمانی قدردانی به عمل آمد. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir