برگزاری جلسه مدیران گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/05-5:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 98/11/2 از ساعت 10 الی 12 در محل تالار دکتر ادیب دانشکده جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده و مدیران گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی برگزار گردید.در این جلسه در خصوص فرآیند نظر سنجی از گروه ها برای انتصاب مدیران گروه ها ، بررسی تدوین پروتکل ارتباط بین مدیر گروه و روسا مراکز آموزشی درمانی ، گزارش فرآیند ترفیع، چگونگی ثبت فعالیت های پژوهشی و فناوری در سامانه پژوهشیار و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir