برگزاری جلسه شورای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-9:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای آموزشی گروه معارف اسلامی روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه در دفتر مدیر محترم گروه با حضور اعضاء محترم شورا با دستور جلسه بررسی درسنامه ادیان اللهی و استماع گزارش مدیر و معاون آموزشی گروه در مورد برنامه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و برنامه ۵ساله مرکز توسعه پژوهش های  بین رشته ای و جلسه معاون محترم آموزشی گروه با مدیر محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و ...  تشکیل شد..

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir